Водещи

събота, 11 февруари 2023 г.

Основен ремонт на покрив – какво включва и за какви цени трябва да се подготвим?

Основен ремонт на покрив – какво включва и за какви цени трябва да се подготвим?

Покривът е най-важният структурен компонент на всяко здание. Той е изложен на интензивни климатични влияния - вятър, натоварвания от сняг, обилни дъждове, слънчева светлина и т.н. Промените във влажността и температурата често водят до увреждане на покривната конструкция или покритието. Като цяло рано или късно всеки собственик се сблъсква с нуждата от частичен или основен ремонт на покрив, чиито цени могат да достигнат една доста сериозна сума.

Как да избегнем необходимостта от цялостен ремонт на покрива?

За да се сведат до минимум разходите за ремонт, е необходимо покривът да се проверява поне веднъж на всеки шест месеца – по възможност в началото и края на студените и дъждовни сезони. Какво да търсите по време на проверката? Това зависи от много фактори - от използваните покривни материали, от вида на покрива и неговата възраст.

Така например, при обследване на скатни покриви трябва да се обърне специално внимание на техническото състояние на покривното покритие (керемиди) и гредите, както и на нивото на влага в дървените елементи. При проверка на плоски покриви е много важно да се оцени качеството на хидроизолацията. Не бъдете мързеливи и инспектирайте покрива навреме. Колкото по-рано откриете проблем, толкова по-бързо и по-евтино ще можете да го отстраните.

Видове покривни ремонти

От естеството на повредата, количеството на дефектите и спешността на ремонтните дейности зависи какъв вид ремонт на покрив ще трябва да се извърши и на какви цени. Съществуват няколко варианта за ремонтиране на покривни конструкции:

  • Планови ремонти работи: Провеждат се според необходимостта, след като е извършена рутинната сезонна проверка. Ако се открият дефекти, те трябва да бъдат отстранени - говорим за планирана работа.Обикновено е необходим частичен ремонт на покрива - извършва се само на местата, където се откриват проблеми (правят се кърпежи, подменят се спукани керемиди, нанасят се антикорозионни бои, специални шпакловки, уплътнители и др.);
  • Спешни ремонти: Ако дълго време сте пренебрегвали необходимостта от планов ремонт, можете да бъдете сигурни, че в даден момент ще се наложи да го направите по спешност.Ще е необходима бърза намеса на специализирана бригада от майстори поради теч или нарушаване на целостта на носещата система.Заради спешността цената на ремонта ще е доста по-висока;
  • Основен ремонт: Най-скъпият вид, включващ пълна реконструкция на покрива, който изисква много време, усилия и пари.Обикновено протича с пълна подмяна на важни носещи елементи на покривната система, включително носеща рамка, греди, летви, паро- и хидроизолация, изолация, покривно покритие. Възможно е да се премине от една настилка към друга, например от керемиди към битум.

Според обема на извършената работа ремонтите могат да бъдат класифицирани в две големи групи: частични и цялостни. Първият вариант включва локална работа по отстраняване на дефектите: основната покривна конструкция остава непокътната, а на местата на повреда се извършват ремонтни работи. Частичните ремонти обикновено включват смяна на счупените керемиди, замазване на капаците на билата или смяна на обшивките на комини и капандури.

Що се отнася до работата при основен ремонт на покрив, мащабите са големи, а исканите цени са доста солени. Тази ситуация предполага необходимостта от пълна подмяна на покривното покритие, а често и на дървеното скеле. Основните ремонти се провеждат в сухо и благоприятно за работа време, което означава, че трябва да се изчака спирането на пролетните дъждове.

Публикуване на коментар

 
Copyright © 2013 BG Real Estate