Водещи

петък, 10 юни 2022 г.

Какво е MPPT на соларния инвертор?

Почти всяка соларна система е оборудвана с инвертор. Той е ключов елемент на електроцентралата, изпълняващ функцията на: преобразувател на ток, мозъчен център и контролен пулт на цялата инсталация. Правилно избран, инверторът може да понижи производствените загуби, дължащи се на лошо разположение или хетерогенност на слънчевите панели.

При избора на такъв тип устройство е необходимо да се вземат предвид някои важни параметри като броя на MPPT и входовете.

Какво е MPPT?

Maximum Power Point Tracking, или МРРТ на соларния инвертор представлява вграден контролер чиято задача е да проследява постоянно точките на максимална мощност на фотоволтаичните панели. В професионалните среди бива наричан също MPP тракер. Първите MPRT се появяват в края на 80-те и първоначално са били отделни устройства. След интегрирането на контролерите в инвертора, токовият преобразувател придоби и функцията на оптимизатор.

Как работи MRRT? Сканирайки редовно волт-амперните характеристики на соларните модули, устройството умножава стойностите и определя двойката ток/напрежение, при която мощността на панела е максимална. Тъй като позицията на точката зависи от температурата на околната среда и осветеността, контролерът променя позицията си от време на време. Той се „отклонява“ от текущия етап на точката в различни посоки, работейки там, където мощността е по-голяма.

Съвременните инвертори, в зависимост от модела, имат от един до четири MPPT. При избора на токов преобразувател се прилага следното правило: колкото по-сложна е конфигурацията на фотоволтаичната система, толкова повече тракери трябва да бъдат интегрирани. Панелите, свързани последователно, образуват верига, която се нарича „стринг“. Няколко комбинирани струни съставляват PV масив или фотоволтаично поле.

Не е нужно да познавате в детайли техническата структура на соларната система, за да изберете правилния инвертор за своята инсталация. Оставете тази задача на професионалистите. Фирми като Afore България изграждат соларни системи по индивидуален проект за частни и бизнес клиенти. Компанията е вносител на висококачествено оборудване за слънчеви централи, включително на китайската гама инвертори Afore.

Как се определя броят на входовете?

При силно засенчване на покрива, липса на полезна площ или сложна покривна конструкция, соларните панели трябва да се монтират на различни скатове на покривната конструкция. Така вместо едно фотополе се получават две, три и т.н. Подобна ситуация може да възникне при комбинирано (покривно) поставяне на модули.

Когато фотополетата са ориентирани в различни посоки, цялостната производителност на станцията естествено намалява.За да се запази генерирането на енергия, е необходим отделен MPPT за всеки масив. За това фотополетата са свързани към преобразувателя чрез различни входове.

Всеки вход е предназначен за един низ. Във верига може да има до 22 соларни модула. Броят на входовете за различните модели инвертори варира от един до осем. Инвертор с много входове и тракери ви позволява да използвате максимално потенциала на слънчевите панели и в резултат на това да произведете 15-30% повече електроенергия.

По какво се различават различните видове инвертори?

Инверторите за фотоволтаични системи се делят на три вида: автономни, мрежови и хибридни. Те също така се класифицират според изходния сигнал. Има чисти синусоидални преобразуватели, както и модели с модифициран синусоидален сигнал, по-познати като квазисинусоидални.

Разликата е, че първият вариант е подходящ за захранване на всеки товар AC, поради което квазисинусоидалният инвертор не е подходящ за асинхронни двигатели или трансформатори – това са електрически уреди, като хладилници, помпи, перални и т. н. Ето защо синусоидалният инвертор е по-добър и по-скъп, но цената му се компенсира от многобройните негови предимства.

Публикуване на коментар

 
Copyright © 2013 BG Real Estate