Водещи

четвъртък, 16 юни 2016 г.

Регистрирайте вашата фирма за продажба на недвижимо имущество


фирма за имоти

Една огромна част от хората по света и у нас се насочват към създаване и стартиране на свой собствен бизнес, занимаващ се с различен предмет на дейност. През последните няколко години се съблюдава прираст при покупката на имущества. Приоритетът на гражданите се състои в подсигуряването на дом, където да пребивават те и семействата им. За да стартирате подобен вид бизнес, то от вас се изисква да регистрирате фирмата, занимаваща се с това. Ако имате нужда от съдействие, можете да се обърнете към специалисти в областта, каквито са от FirmaBG

Как да регистрираме своята фирма?


Всеизвестни са етапите, които трябва да бъдат преминати, с цел достигане до желания резултат. Това, от своя страна, прогнозира твърде много лутания и посещения при различните административни и юридически дружества. Несъмнено, процесът е дълъг и сложен. Именно поради тази причина, всеки един, преминал през него, твърди, че услугите на специалисти са рентабилно решение, което следва да бъде взето.

Физическото лице, встъпващо във вписване в Търговски регистър, му е известно, че от него се изискват огромно количество време, средства и, разбира се, компетенции, които да бъдат прилагани в точния момент. Екипите от професионалисти ви гарантират коректно завършване на вашата регистрация, в уговорените срокове. Времето, необходимо за довеждане нещата до край, бихте могли да инвестирате в търговски дейности.

Така, получавате двойна възможност, която ще ви донесе лични облаги. Паралелно с това, средствата, които следва да заделите, ще бъдат в пъти по-малко в сравнение с тези, нужни ви, ако вие сами се заемете със сериозната отговорност. Ако кандидатствате за едноличен търговец (ЕТ), то следва да имате навършени осемнадесет години, в противен случай вашите права са блокирани.

Изисквания от кандидатите за еднолични търговци


Преди да бъдете споходени от легализиране на бизнеса си, то от вас се изисква да отговаряте на множество условия, предварително очертани и стриктно формулирани. Освен пълнолетието, лицето трябва да притежава постоянен адрес, намиращ се на територията на страната. То не трябва да бъде съдено за банкрут, както и лишено от правото да упражнява търговска дейност.

Важно условие е да бъде избрано наименование на фирмата, под което ще се упражнява търговската дейност, свързана с продажбата на имущества. То трябва да съдържа името на дружеството, след което да се изпише неговото бащино или фамилно. Не бива да се извършват съкращения, както и използването на латински букви е строго забранено. След успешно преминаване на тези няколко етапа, то всеки един би могъл да се упъти към следващата стъпка.

Подаването на заявление, изисквано от конкретните органи, се извършва лично от кандидатстващия търговец. В случай, че не разполага с възможността сам да впише нужните данни, той би могъл да упълномощи свой близък, който да го представлява. Лицето, което посочвате, отново следва да бъде пълнолетен гражданин на Република България. Твърде дълъг и сложен е процесът, през който преминава всеки един, встъпващ в упражняване на дейност.

Регистрирането на фирма изисква време, нерви и пилеене на средства. Не на последно място са компетенциите, които трябва да притежавате. Избирайки професионални лица, вие автоматично се подсигурявате с успешен завършек на действията си, като това, от своя страна, вещае мощен старт на бизнеса ви, прикрепен с прогнозиращи печалби.

Публикуване на коментар

 
Copyright © 2013 BG Real Estate