Водещи

вторник, 24 ноември 2015 г.

Защо все повече сгради въвеждат системи за контрол на достъпа за асансьори

3 основателни причини да се въведе система за контролиран достъп?


Сигурността е нещо, от което все повече се нуждаем в свят, в който посегателствата над личността, кражбите и случаите на вандализъм са ежедневие. Спокойствието е нещо, към което всички се стремим и ако има успешен начин да си го осигурим, то едва ли бихме се поколебали да вложим средства и усилия, за да се почувстваме максимално защитени.

Модерните, високотехнологични системи за сигурност ни предлагат уникалната възможност да защитим своята собственост и своя живот по един изключително ефективен начин. Системите за контрол на достъпа за асансьори са едни от най-успешните иновации в сферата на сигурността и тук ще разгледаме 3 основателни причини за въвеждането на механизъм за контролиран достъп в различни по вид и предназначение сгради.

Причина №1
Ограничаване достъпа до места със специално предназначение

Много сгради биват използвани за специални нужди и цели, а това означава, че достъп до тях могат да имат само лица, свързани с конкретната дейност или служители, на които се гласува пълно доверие.Това са основно:

· Сгради, в които се съхранява поверителна информация, като държавни учреждения, бизнес и офис сгради и др.;

· Сгради, в които достъпът е ограничен, с цел опазване живота и здравето на хората, като лаборатории, болнични отделения, лекуващи болни от тежки заразни заболявания;

· Производствени помещения, в които се използват опасни химични препарати или други, застрашаващи здравето и живота средства.

Въвеждането на система за контрол на достъпа за асансьори в сградите, в които се извършват описаните по-горе дейности е задължително и е един от най-сигурните методи да се ограничи достъпът на случайни хора и лица с недобросъвестни намерения до тях. Предимството на системите за контролиран достъп в този случай е, че се свежда до минимум нуждата от наемане на жива охрана.

Причина №2
Защита на неприкосновената собственост

Тъй като асансьорът дава достъп на лица с различни намерения до частната собственост на обитателите на една жилищна или бизнес сграда, то въвеждането на система за контрол на достъпа в него е отново едно отлично решение. Чрез инсталирането на определен вид електронна състема – била тя картов четец, ключ, изискващ въвеждане на индивидуален код или биометричен терминал, сградата се превръща в непревземаема крепост за криминално проявените лица, а това гарантира максимално спокойствие за нейните обитатели.

Случаите на вандализъм в голяма част от жилищните и обществени сгради също са едно сериозно изпитание за нервите на тези, които пребивават там постоянно. Голяма част от зачестилите в последните години инциденти с асансьори се дължат на въздействие върху електрониката и механизмите на самото съоръжение от страна на недобросъвестни лица. С въвеждането на система за контролиран достъп до асансьорите, тези посегателства стават невъзможни.

Причина № 3
Ограничаване достъпа на недобросъвестни съседи

Един от най-често срещаните проблеми в жилищните сгради е трудното събиране на таксите за комунални услуги, свързани с общите сградни инсталации. Голяма част от живущите в големите жилищни сгради бавят или категорично пренебрегват плащането на таксата за асансьор, като в същото време продължават да го използват безпроблемно.

С въвеждането на система за контрол на достъпа за асансьори, в големите жилищни сгради се ограничава изцяло възможността за ползване на съоръжението при неплатена месечна такса. Това се оказва най-ефективният начин да бъдат принудени некоректните съседи да плащат своята част от комуналните сметки навреме, тъй като във всеки един момент електронното устройство ще направи асансьора недостъпен за тях. Когато нередовните платци обитават някой от по-високите етажи на блока, те биват принудени да заплатят таксата навреме, за да могат да ползват отново съоръжението.

Не на последно място – въвеждането на система за контрол на достъпа за асансьори води до драстично намаляване на сметките за електричество. Тъй като високите сметки за ток при общата сградна инсталация често идват именно от безразборното използване на асансьорите, контролираната им употреба ще намали значително разхищението на електрическа енергия.

Публикуване на коментар

 
Copyright © 2013 BG Real Estate