Водещи

сряда, 2 септември 2015 г.

Ремонт на покриви на панелни блокове

ремонт на покрив на панелен блок
Покривите на панелни блокове са едни от най-сложните сградни съоръжения. Те дават безброй предимства, сред които: еднаква височина на всички жилищни помещения, включително, намиращите се на последния етаж на сградата и не по-малко важно – една огромна тераса с великолепна панорама, разкриваща красотите на града.

Покривите на панелни блокове имат нужда от ремонт, въпреки своите предимства. Проблемът при тях се усложнява допълнително от факта, че те са обща собственост, но тяхната неизправност касае само обитателите на апартаментите на последния етаж. Когато панелният покрив се нуждае от ремонт, това най-често включва:

Ремонт или подмяна на хидроизолацията. 

Хидроизолацията на панелния покрив е може би най-важният компонент от неговата конструкция. Тъй като тя предпазва вътрешните помещения от водата, която се задържа по-дълго върху този тип покриви, хидроизолацията трябва да бъде винаги в отлично състояние. Цялостна подмяна или частично ремонтиране на влагоизолацията – дейността е еднакво отговорна и скъпа и трябва да се поеме от специалист.

Ремонт на металните обшивки. 

Един панелен покрив е сложна конструкция с различни по брой, големина и важност сегменти. Тяхната влагозащита е също абсолютно необходима, поради което тези сегменти се обшиват с неръждаема ламарина. Това са бордовете, коминните тела, отдушниците, шапките на комините, улуците, подулучните поли и т.н. Тяхното ремонтиране включва: подмяна, грундиране, боядисване и изкърпване. Прави се задължително от специалист-тенекеджия.

Подмяна на улуците. 

Улуците на един панелен покрив са също толкова важни, колкото улуците на всеки друг покрив. Те служат за отвеждане на дъждовните и снежни води извън покривната конструкция и когато са повредени, запушени или дори липсват, водата от покрива се стича по мазилките на фасадата и започва да ги руши. Подмяната на улуците на панелния покрив отново не може да бъде извършена от всеки, тъй като това съоръжение има своите специфични особености, които трябва да бъдат взети под внимание.

Измазване на комини и отдушници. 

Макар, че комините на панелните покриви рядко се използват, като димоотводи, те трябва винаги да бъдат в идеално състояние, тъй като не рядко се използват за вентилиране на затворените жилищни помещения. Бани, тоалетни, килери и сервизни помещения – тези жилищни части трябва да бъдат проветрявани постоянно. Измазването на комина може да бъде вътрешно и външно и, докато външното измазване е по-скоро с декоративна цел, то вътрешното -възстановява работата на съоръжението и изисква високо качество на работа и на използваните материали.

Публикуване на коментар

 
Copyright © 2013 BG Real Estate